Mycket talar för aktien

Datum: 2008-04-24 09:32

Stockpicker är fortsatt positiva till Getinge och rekommenderar Köp trots den relativt höga värderingen.

Det finns mycket som talar för bolaget framöver, skriver analysföretaget. Medicinteknikbolaget betraktas som mycket välskött och Getinge anses leverera stabila rapporter. P/e-talet spås sjunka de kommande åren då strukturkostnaderna minskar. Årets och 2009 års vinstmultiplar beräknas till 19 respektive 14,6.
Kurs då rekommendationen gavs:
153,5 kr
Riktkurs:
185 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser