Mycket intressant på sikt

Datum: 2008-02-11 13:47

Långsiktigt är Raysearch ett mycket intressant bolag, menar DI.

Två års stillastående försäljning uppges ha lagt sordin på aktien. En rekommendation på tre års sikt är enligt tidningen dock ett säkert köpråd då alla produkterna är i full försäljningsfas. På ett års sikt bedöms det vara mer osäkert hur stor försäljning de nya produkterna kan ge. Den kortsiktiga risken ses därmed som hög. Årets P/E-tal beräknas till 40.
Kurs då rekommendationen gavs:
141,5 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser