MTG på G

Datum: 2000-11-08 14:37

Köp

MTG B

Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch anser att MTG är köpvärd.

Bruttomarginalen ökade till 39 procent i jämförelse med de förväntade 36, vilket enligt Merrill Lynch visar på MTGs goda förmåga att kombinera tillväxt och omstrukturering med en bra kostnadskontroll. Man höjer prognosen för vinsten per aktie innevarande år med 10 procent till 4,82 kronor. Jämfört med andra företag i sektorn värderas MTG med närmare 80 procents rabatt. Investmentbanken rekommenderar köp med riktkursen 360 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
284 kr

Rekommendation från: Bank of America/Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser