MTG mot fallande marginaler

Datum: 2007-03-15 09:32

Sälj

MTG B

Veckans Affärer säljrekommenderar MTG-aktien.

Tappade tittare och misslyckade satsningar för TV3 har inte kunnat vägas upp av nystartade TV6 tillväxt, vilket enligt VA medförde att MTG minskade såväl omsättning som resultat under det fjärde kvartalet i fjol. Detta trots en urstark annonsmarknad. Bolaget kommunicerar att programkostnaderna nu väntas stiga tio procent och Veckans Affärer antar att det kommer att överstiga bolagets tillväxt i intäkterna, och därmed ge fallande marginaler. Aktien handlas till P/E-talen 19 och 15 på de förväntade vinsterna för 2007 respektive 2008.
Kurs då rekommendationen gavs:
397,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser