MTG har mer att ge

Datum: 2001-09-26 01:47

Köp

MTG B

Swedbank anser att MTG är mycket attraktivt värderad och rekommenderar sina kunder att köpa aktien.

Enligt Swedbank har MTG en mycket stor potential. Banken, menar att Viasats starka abonnentutveckling visar att försäljningskonceptet fungerar, vilket anses som mycket viktigt då det i dagsläget gäller att bygga en stor abonnentstock. Antalet abonnenter kommer nästa år att vara så stort att TV1000 kommer att generera positiva resultat. Bankens positiva syn på MTG bygger på att bolaget ska utnyttja kassaflödena från TV3 för att allt mer bli ett betal-TV bolag och därmed minska beroendet av den konjunkturkänsliga reklammarknaden. I år spås en vinst på 4,30 kronor per aktie och riktkursen sätts till 330 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
170 kr
Riktkurs:
330 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser