Mr Green slopar utdelningen Foto: istockphoto

Mr Green slopar utdelningen

Publicerad 2016-02-19 09:00:00

Rapport I syfte att accelerera investeringarna i den egna verksamheten under det kommande året, föreslår styrelsen i Mr Green att ingen utdelning ges för verksamhetsåret 2015.

Avsikten är dock att återgå till utdelning igen under räkenskapsåret 2016.

Bolagets långsiktiga mål är alltjämt att fortsätta växa snabbare än marknaden.

Bolaget siktar också alltjämt på att noteras på Nasdaq Stockholm någon gång i år.

Mr Green har även beslutet att bredda sitt utbud med en sportbok under 2016.

"Det är en naturlig breddning av vårt erbjudande då ett stort antal av våra kasinokunder i dag också spelar på någon sportbok. Vi ser en stor potential för Mr Green att växa även på denna marknad.", framgår det av vd-ordet.

Rapporten i övrigt var synnerligen stark. Bolagets totala spelintäkter ökade med 15 procent till 201 miljoner kr. Samtigt ökade ebitda-resultatet med drygt 70 procent till 29 miljoner kr. Rörelseresultatet landade på 16,8 miljoner kr.

Privata Affärer / Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Mr Green & Co