Mot skördetid

Datum: 2005-06-20 09:27

Net Insight kan stå inför en skördetid, skriver Veckans Affärer.

Det finns en hel del som talar för detta, menar tidningen, som räknar med en omsättning på 80 miljoner med ett resultat på -55 miljoner kr i år. För 2006 spås omsättningen öka till 150 miljoner med resultatet -25 miljoner kr. Inte förrän 2007 tror Veckans Affärer att Net Insight kan nå vinst och bedömer att det krävs en försäljning på en bit över 200 miljoner kr för det. Ett möjligt scenario är enligt tidningen en omsättning på 400 miljoner kr med ett resultat kring 50 miljoner kr år 2010, vilket ger en vinst per aktie på 14 öre. Tidningen tror att marknaden kommer vara villig att värdera aktien till åtminstone 30 gånger vinsten. Aktiekursen stiger i så fall till drygt 4 kr, vilket ger en helt acceptabel avkastning trots hög risk, bedömer Veckans Affärer.
Kurs då rekommendationen gavs:
1,835 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser