Mot sämre tider

Datum: 2002-02-11 15:20

Sälj

Tieto

Tietoenator är för högt värderat enligt Veckans Affärer.

Veckans Affärer spår att Tietoenator kommer att få känna av de sämre tiderna, även om det sker med fördröjning. När det ljusnar på andra håll i IT-branschen kommer placerarna att se bättre potential på annat håll. Tidningen bedömer att aktiens värdering är för hög, då den kräver att bolaget växer med 10 procent långsiktigt med en marginal på lika många procentenheter. Aktien får därför rekommendationen sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
244,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser