Mot lönsamheten

Datum: 2005-10-10 15:54

En del talar för att Glycorex inlett resan mot att bli mycket lönsamt mycket fort, skriver VA.

Försäljningen växer i snabb takt och bruttomarginalen är hög samtidigt som rörelsekostnaderna är relativt låga. Hela USA-marknaden är obruten och teoretiskt är
världsmarknaden mycket stor, påpekar VA. Glycorex får en köprekommmendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
0 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser