Mot framgången

Datum: 2004-04-29 11:46

Alfa Lavals orderingång under första kvartalet imponerande på Human Securities.

Svaga jämförelsesiffror för de två närmaste kvartalen spås komma att ge bra siffror även för dessa. Verkstadsbolagets rörelsemarginalen var klart över prognos och den globala konjunkturuppgången bedöms gynna Alfa Laval. Detta samtidigt som bolagets höga exponering mot Asien bedöms ge en spännande hävstång. Fortsatt tillväxt spås driva på aktien. Human Securities höjer det motiverade värdet efter rapporten, från 129 kr till 140 kr. P/E-talet på årets och nästa års vinster är 18 respektive 13,6. 2004 spås bli ett framgångsrikt år för Alfa Laval och rekommendationen är köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
113,75 kr
Riktkurs:
140 kr

Rekommendation från: Human Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser