Mot ett bättre år

Datum: 2006-02-27 11:07

Stockpicker spår att 2006 blir ett bättre år för Itab Shop Concept.

Detta eftersom bolaget genomfört kapacitetshöjande åtgärder och förvärv. Marginalen spås stiga till 7 procent och vinsten till 10,31 kr per aktie. P/E-talen för i år och 2007 är 13 respektive 11. Stockpicker bedömer att det är en låg värdering med tanke på utvecklingen, tillväxtpotentialen och den relativt låga risken. Rekommendationen höjs till köp och riktkursen sätts till 160 kr på 6-12 månaders sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
140,5 kr
Riktkurs:
160 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser