Mörkt för belysningsbolaget

Datum: 2006-11-16 12:24

Fagerhult-aktien ser Veckans Affärer inte ljuset på.

För hög värdering och fem år av alltmer pressade marginaler bådar inte gott framöver, menar tidningen. Bland de positiva sidorna är att det finns ett litet utrymme för uppvärdering om bolaget snabbt kan nå sitt marginalmål, Veckans Affärer anser dock att det inte är särskilt troligt. Aktien handlas till ett P/E-tal på 25 respektive 20 på tidningens prognoser för 2006 respektive 2007. VA anser att en lämpligare värdering kan vara P/E 13.
Kurs då rekommendationen gavs:
147 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser