Morgan Stanley upprepar undervikt

Datum: 2016-03-02 09:30

Undervikt

Elekta B

STOCKHOLM (Direkt) Elektas svaga kvartalsrapport ska inte övertolkas eftersom affärsmodellen innebär stora svängningar på kvartalsbasis, men rapporten tyder på att den svaga order- och lönsamhetstrenden som präglat strålterapibranschen under de senaste 2-3 åren fortsätter.

Det skriver Morgan Stanley, som har undervikt som rekommendation och riktkursen 68 kronor på Elekta, i en kommentar till onsdagens kvartalsrapport.

"Samtidigt som det är uppmuntrande att Elekta har hittat fler besparingar på medellång sikt, kan investerarna antas fokusera mer på de utmanande tillväxtförutsättningarna i marknaden och kvaliteten på den intjäning som genererats. Dagens ökning av omstruktureringskostnader kommer liksom nedskrivning av fordringar att öka denna oro", skriver banken.

Elektas aktie var ned drygt 13 procent, från 72:55 till 62:90 kronor, efter 20 minuters handel på Stockholmsbörsen. OMXS30 var samtidigt upp 0,3 procent.

Kurs då rekommendationen gavs:
72,55 kr
Riktkurs:
68 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser