Morgan Stanley sänker riktkurs

Datum: 2015-10-22 14:30

STOCKHOLM (Direkt) Morgan Stanley sänker riktkursen för SHB-aktien med 10 kronor till 115 kronor och upprepar rekommendationen undervikt. Dessutom sänks utdelningsprognosen på grund av den ökade osäkerheten kring kommande kapitalkrav.

Det framgår av en analys daterad den 22 oktober.

Investmentbanken framhåller att det tredje kvartalets kapitalbyggande var en besvikelse. Samtidigt tilltar debatten kring potentiella effekter av högre riskvikter på företagslån. SHB sticker ut i Europa med riskvikter på företagslån just över jämförelsevis låga 20 procent. I och med det kan Handelsbanken komma att bli den bank som påverkas mest av eventuella förändringar under 2016.

Då Morgan Stanley ändrar sin syn på Handelsbankens kapitalsituation - de ser inte längre att SHB har en lika stor kapitalbuffert - justeras utdelningsestimat ned. För 2015 och 2016 väntas utdelning på 6 respektive 6:10 kronor.

Kurs då rekommendationen gavs:
122,5 kr
Riktkurs:
115 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser