Morgan Stanley sänker riktkurs

Datum: 2015-10-19 10:00

Övervikt

SKF B

STOCKHOLM (Direkt) Morgan Stanley tror att oro för prispress i SKF är överdriven.

Det framgår av en analys daterad 19 oktober, där rekommendationen övervikt upprepas, men där riktkursen sänks till 173 från 195 kronor. Detta efter fredagens svaga kvartalsrapport, där konkurrenternas ökade benägenhet att sänka priser skildrades av vd Alrik Danielson under rapportkonferensen, som betecknade nuläget som "köparens marknad".

"SKF:s beslut att inte redovisa pris/mix har förvärrat marknadens oro kring konkurrenssituationen. Vår analys är att prismiljön nu är tuffare, men primärt på grund av lägre volymer. Samma press rådde 2009 och 2012, vilket vände när volymerna återhämtade sig", skriver Morgan Stanley.

Banken antar sedan att pris/mix-effekten under det tredje kvartalet var minus 0,4 procent (den organiska tillväxten var minus 4,7 procent, vilket med MS-antagandet innebär minus 4,3 procent volymmässigt, red anm), "vilket implicerar en oförändrad prisutveckling givet en negativ försäljningsmix under kvartalet (mer fordon)".

Kurs då rekommendationen gavs:
144 kr
Riktkurs:
173 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser