Morgan Stanley sänker rekommendation

Datum: 2014-12-18 08:30

Undervikt

Hexagon B

STOCKHOLM (Direkt) Morgan Stanley sänker sin rekommendation för Hexagon till undervikt från tidigare jämvikt. Riktkursen sänks till 200 kronor från tidigare 220 kronor.

Hexagon är ledande inom sitt segment och ska kunna dra fördel av de skiften som pågår i industrin, anser Morgan Stanley. Konsensus indikerar en ökande tillväxttakt 2015 och 2016 men Morgan Stanleys capex-förväntningar på de 420 bolag som investmentbanken följer ger en osäkerhet vad gäller efterfrågan för Hexagons affärsområden Geosystem och Technology.

"Vid nuvarande värdering tror vi inte att marknaden räknar med riskerna för en avtagande tillväxttakt på Hexagons slutmarknader", skriver Morgan Stanley.

Investmentbanken sänker sina estimat för Hexagons justerade vinst per aktie vilket gör att Morgan Stanley ligger 6 respektive 9 procent under konsensus för 2015 och 2016.

"Vi hittar capex-tillväxt endast inom flyg och försvar samt fordon, medan den väntas sjunka inom olja och gas, energi, bygg och industri/tillverkning. Därför tror vi att Hexagon har minst cirka 50 procents exponering mot industrier där våra analytiker inte räknar med någon underliggande investeringstillväxt", skriver Morgan Stanley.

Kurs då rekommendationen gavs:
230,3 kr
Riktkurs:
200 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser