Minskad nätverksförsäljning och ökad konkurrens

Datum: 2010-04-12 18:24

Efter

Efter att Erik Penser FK har fört diskussioner med industrikällor anser fondkommissionären att det är risk för en sjunkande nätverksförsäljning samt tuffare konkurrens framöver. Radionätstransformationer kommer att ge Huawei en möjlighet att aggressivt öka sin marknadsandel i Europa. Även om Ericsson kanske inte tappar marknadsandelar så lär marginalerna pressas. Erik Penser FK har tidigare studerat operatörers investeringsplaner för 2010e, vilket ytterligare stödjer deras syn om en minskad nätverksförsäljning jämfört med konsensus som i stort tror på en oförändrad försäljning. Rekommendationen är Sälj och riktkursen är satt till 67 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
76,05 kr
Riktkurs:
67 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser