Minska i Wallenstam

Datum: 2002-04-11 09:28

Swedbank anser att det är dags att ta hem vinsten i Wallenstam.

Bankens analytiker anser nu att Wallenstam är fullvärderad efter den senaste tidens kursuppgång. Detta medför att rekommendationen sänks från öka till minska. Swedbank anser att bolagets substansvärde är runt 100 kronor, vilket skiljer sig från bolaget som anser att den egna substansen är 152 kronor. Det motiverade värdet sätts då till 80 kronor. Skillnaden beror på grund av att det råder dubbelbeskattning vid försäljning av fastigheter, samt en högre räntenivå.
Kurs då rekommendationen gavs:
83 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser