Minska i TradeDoubler

Datum: 2009-01-22 10:20

Handelsbanken rekommenderar minska i TradeDoubler

Handelsbanken upprepar rekommendationen minska i TradeDoubler med riktkurs 40 kronor. Bytet av VD förklaras av misslyckandet i att leverera omsättningstillväxt och vinster från förvärven inom sökverksamheten, enligt Handelsbanken. Förvärvet som TradeDoubler fortfarande inte tjänar något på står för en goodwill på 600 miljoner kronor och kan komma att behöva skrivas ned givet att goodwillen står för en avkastning på cirka 9 procent, mot kravet på 15-20 procent, enligt Handelsbanken. Det är ingen brist på positiva signaler vad gäller volymerna som går igenom bolaget, men trots detta kan potentiella nedskrivningar komma att förstöra sentimentet och äventyra 2008 års utdelning, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
39,9 kr
Riktkurs:
40 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser