Minska i TeliaSonera

Datum: 2002-12-10 09:27

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att minska i sammanslagna TeliaSonera.

H&Q sänker sin rekommendation för TeliaSonera till minska från tidigare öka. Detta motiverar mäklarfirman med att risken i bolaget nu ökar. H&Q ser risk för ytterligare omstruktureringskostnader under nästkommande år. Vidare menar mäklarfirman att marknaden nu prisat in förbättrade marginaler. Hagströmer & Qviberg menar att det även finns politiska risker i bolaget. Sett till nästa års prognoser handlas aktien med ett p/e-tal på 14,6.
Kurs då rekommendationen gavs:
35,5 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser