Minska i TeliaSonera

Datum: 2003-03-26 09:19

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att minska innehaven i TeliaSonera.

Efter ett företagsbesök upprepar Swedbank Markets sin negativa syn på aktien. Banken menar att kärnverksamheten står inför flera tuffa utmaningar den kommande tiden. Detta i kombination med att TeliaSonera värderas högre än sina konkurrenter. För att bolaget skall återfå marknadens förtroende anser Swedbank att det krävs ett par positiva kvartal. Totalt ser banken ingen större uppsida på kortare sikt och upprepar därför sin rekommendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
28 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser