Minska i TeliaSonera

Datum: 2007-04-24 12:49

Kaupthing rekommenderar minska för TeliaSonera.

Kaupthing behåller rekommendationen minska för TeliaSonera efter kvartalsrapporten. Försäljningen var något högre än förväntat medan resultatet inte riktigt nådde marknadens och bankens förväntningar, enligt Kaupthing. Utvecklingen för mobilverksamheten i Norden var stark medan andra affärsområden utvecklades svagare, vilket kan skapa oro, enligt Kaupthing. Utöver det utvecklades bredbandsverksamheten svagt och kommer att behöva nya besparingsprogram, enligt Kaupthing. Värderingen av TeliaSonera är för hög på nuvarande nivåer, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
63 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser