Minska i TeliaSonera

Datum: 2007-06-12 15:14

Kaupthing rekommenderar minska i TeliaSonera.

Kaupthing upprepar rekommendationen minska i TeliaSonera med riktkurs 48 kronor. PTS kommer att lägga fram en rapport om att separera nätverksdelen den 15:e juni, enligt Kaupthing. En uppdelning av TeliaSonera skulle resultera i ett mindre totalt värde för aktieägarna, enligt Kaupthing. Utgången av debatten kommer däremot att ta lång tid, enligt Kaupthing. Staten kommer att vara kvar som ägare i TeliaSonera till dess att situationen är klar vilket minskar möjligheterna till att TeliaSonera förvärvas, enligt Kaupthing. Vinst per aktie förväntas bli 3,46 kronor för 2007, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
49,7 kr
Riktkurs:
48 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser