Minska i Telia

Datum: 2001-09-18 16:57

Det svenska analys och mäklarhuset Alfred Berg rekommenderar minska i Telia.

Alfred Berg tror inte att Telia kommer att köpa upp någon av sina nordiska konkurrenter inom det närmaste halvåret. Dock tror mäklarhuset att det kan bli aktuellt med ett förvärv på den baltiska marknaden då den marknaden växer mycket snabbt vilket Telia söker efter. Alfred Berg har ett gott öga till Telias strategi att renodla och fokusera sina verksamheter men tror att det kommer att dröja ytterligare en tid innan man ser något utslag. Mäklarhuset tror inte att Telia kommer att nå upp till sina finansiella mål innan bolagets fyra förlustområden, International Carrier, Internet Services, Mobile Denmark och Mobile Finland, vänder till vinst. Vinsten för helåret 2001 beräknas hamna runt 1,20 kronor per aktie inklusive engångseffekter medan vinsten för år 2002 förväntas bli 90 öre per aktie. Alfred Berg anser att premien i Telia jämfört med sina europeiska konkurrenter är för hög och rekommendationen minska återupprepas. Riktkursen sätts till 42 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
42,8 kr
Riktkurs:
42 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser