Minska i Telia

Datum: 2001-11-08 11:27

Telias resultat var något bättre än vad Carnegie räknat med men detta medför ingen större omvärdering av rekommendationen.

Såväl omsättning som vinst var något bättre än väntat. Carnegie att mobilsidan klarat sig mycket väl och framför allt i Sverige och Norge utvecklas verksamheten fantastiskt bra. Mäklarfirman anser dock att Carrier utvecklas svagt och den vändning som tidigare prognostiserats lär nu dröja ytterligare. Carnegie anser att rapporten inte ändrar på det faktum att Telia trots allt värderas högre än övriga europeiska konkurrenter. På mäklarfirmans prognos för 2003 handlas aktien till ett p/e-tal på 25. Carnegie upprepar sin rekommendation att minska i Telia.
Kurs då rekommendationen gavs:
51 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser