Minska i Telia

Datum: 2002-04-17 13:43

Redeye upprepar sin rekommendation att minska i Telia/Sonera.

Fusionen Telia/Sonera underlättar inte för att få fram den stora potentialen i bolagen. Den ligger i att vända förlustverksamheter till vinst. Inte i öst och synergieffekter som styrelse och ledning lyft fram som främsta argument, skriver Redeye i en analys. Redeye anser att potentialen i öst är begränsad då den delen utgör endast en mindre del av det totala företaget. Det nya Telia/Sonera handlas till p/e-tal på 30 respektive 26 på Redeyes prognoser för 2002 och 2003, vilket analyshuset anser vara högt.
Kurs då rekommendationen gavs:
35,5 kr

Rekommendation från: Redeye

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser