Minska i Swedish Match

Datum: 2005-07-04 17:07

Handelsbanken råder sina kunder att minska innehaven i Swedish Match.

Handelsbanken behåller sin minska rekommendation för tobaksbolaget Swedish Match inför delårsrapporten. Banken förväntar sig att snus visar en negativ tillväxt i andra kvartalet, beroende på prissänkningar och sämre produktmix i USA. Estimaten för Swedish Match belastas också med en engångskostnad på 75 miljoner kronor inom cigarrer. Dock så bidrar dollaruppgången med att estimaten justeras upp med två procent.
Kurs då rekommendationen gavs:
89,625 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser