Minska i Swedish Match

Datum: 2005-07-28 13:04

Nordea Securities råder sina kunder att minska innehaven i Swedish Match.


Nordea Securities råder sina kunder att minska innehaven i Swedish Match. Detta trots att rapporten kom in bättre än väntat. Resultatet var mellan 8 och 9 procent högre än vad Nordea förutspått. Rapporten föranleder vissa smärre uppjusteringar av estimaten för kommande kvartal. I år spås 5,17 kronor i vinst per aktie. Den väntas öka till 6,12 kronor nästa år.
Kurs då rekommendationen gavs:
96,25 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser