Minska i Swedbank

Datum: 2009-01-27 12:15

Kaupthing rekommenderar minska i Swedbank

Kaupthing rekommenderar minska i Swedbank med riktkurs 55 kronor Swedbank är den svagaste av de svenska bankerna och det finns en risk för negativa överraskningar när det gäller kreditförluster och goodwillnedskrivningar från bland annat Lehman och Ukraina, enligt Kaupthing. Swedbank ska betraktas som en option snarare än en aktie, enligt Kaupthing. Prognoserna för 2009-2010 sänks med 23 respektive 17 procent, enligt Kaupthing. Utdelningsprognosen är 6,70 kronor men det finns risk på nedsidan, enligt Kaupthing. Swedbank lär stå fast vid sin utdelningspolicy för att stödja huvudägaren, det vill säga Stiftelserna, men sett i övriga ägares perspektiv vore det bäst att slopa utdelningen, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
34,2 kr
Riktkurs:
55 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser