Minska i Stora Enso

Datum: 2002-03-14 11:19

Swedbank rekommenderar sina kunder att minska i Stora Enso.

Banken har gjort mindre justeringar i sina estimat och höjer bolagets riktkurs till 128 kronor. Trots detta anser man att rekommendationen är hög då kvoten kurs genom justerat eget kapital är så hög som 163 procent. Detta är en historiskt hög nivå och aktien bör handlas ner då Swedbank inte bedömer att framtidsutsikterna är särskilt goda. Swedbank rekommenderar sina kunder att minska i aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
142 kr
Riktkurs:
128 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser