Minska i Stora Enso.

Datum: 2004-01-23 11:09

Hagströmer & Qviberg upprepar sin minskarekommendation.

Hagströmer & Qviberg upprepar sin minskarekommendation på Stora Enso efter veckans vinstvarning. Varningen föranleder oro beträffande efterfrågan i Europa, skriver mäklarfirman. H&Q bedömer även att de utsikter som kommer att presenteras vid bokslutet riskerar att vara relativt försiktiga. Vidare tror inte H&Q att de aviserade prishöjningarna på 5-7 procent inom en rad kvaliteter från och med första kvartalet kommer att gå igenom.
Kurs då rekommendationen gavs:
93,25 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser