Minska i SKF

Datum: 2004-01-29 10:13

Minska

SKF B

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att minska innehaven i SKF.

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att minska innehaven i SKF. H&Q menar att SKF nu har slut på ammunition och nedgraderar därför aktien från öka till minska. Mäklarfirman menar att resultatet blev något bättre än vad som var förväntat. H&Q anser att aktien är fullvärderad ur ett DCF perspektiv.
Kurs då rekommendationen gavs:
281,25 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser