Minska i SKF

Datum: 2005-10-20 09:05

Minska

SKF B

Kaupthing rekommenderar minska i SKF efter kvartalsrapporten.

Kaupthing upprepar rekommendationen minska i SKF efter kvartalsrapporten. Momentum kyls av och från ett volymtillväxtperspektiv är SKFs industriexponering mindre attraktiv än konkurrenters enligt Kaupthing. Detta kommer visa sig under Q4 2005 och även om aktien inte är dyr så ligger det på SKF att bevisa motsatsen anser Kaupthing. Riktkursen sätts till 98 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
96,75 kr
Riktkurs:
98 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser