Minska i SKF

Datum: 2008-07-11 12:29

Minska

SKF B

Handelsbanken rekommenderar minska i SKF

Handelsbanken upprepar rekommendationen minska i SKF och riktkursen sänks samtidigt till 97 kronor från tidigare 110 kronor. Den senaste registrerings- och försäljningsstatistiken i USA och Europa indikerar försämrade marknadsutsikter framöver vilket påverkar volymantagandena för Automotive, enligt Handelsbanken. Samtidigt höjs även riskpremien mot bakgrund av antaganden om höjda riskpremier och räntenivåer vilka kommer påverka SKF, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
87 kr
Riktkurs:
97 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser