Minska i SHB

Datum: 2004-04-28 09:28

Jyske Bank råder sina kunder att minska innehaven i Handelsbanken.

Trots att Handelsbanken presenterade en rapport som var betydligt starkare än väntat och trots detta väljer danska Jyske Bank att upprepar sitt råd att minska innehaven i SHB. Jyske ser inga möjligheter för Handelsbanken att höja marginalerna de kommande kvartalen. I år spås en vinst på 13 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
156,25 kr

Rekommendation från: Jyske Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser