Minska i Sectra

Datum: 2005-01-24 10:42

Minska

Sectra B

Kaupthing Bank rekommenderar sina kunder att minska innehaven i Sectra.

Kaupthing Bank rekommenderar sina kunder att minska innehaven i Sectra. Den starka kursutvecklingen sedan delårsrapporten medför nu att aktien är dyr, enligt banken. Kaupthing spår att Sectra/Philips Medical Systems kommer att märka av priskonkurrens från USA som kommer att bidra till sämre utveckling. För innevarande räkenskapsår spås en vinst per aktie på 1,59 kronor. Nästkommande två år väntas vinster på 1,91- respektive 2,20 kronor per aktie. Riktkursen sätts till 65 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
73,875 kr
Riktkurs:
65 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser