Minska i SAS

Datum: 2004-10-14 09:34

Minska

SAS

Nordea Securities rekommenderar sina kunder att minska innehaven i SAS.

Nordea Securities rekommenderar sina kunder att minska innehaven i SAS. Banken sänker sina estimat för SAS och justerar samtidigt ner riktkursen från 60- till 45 kronor. Nästa år spås en vinst på 6,02 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
53,5 kr
Riktkurs:
45 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser