Minska i Retail and Brands

Datum: 2007-04-04 17:52

Handelsbanken rekommenderar minska i Retail and Brands.

Handelsbanken sänker rekommendationen för Retail and Brands till minska från öka medan riktkursen höjs till 83,80 kronor från 79 kronor. Resultatet för andra kvartalet är svårtolkat eftersom det inkluderar förvärvet av JC och deras okända säsongsmönster, men det ser ut som att RNBs kärnresultat har minskat och att JCs resultat var sämre än väntat, enligt Handelsbanken. RNB koncernens nya marginalmål på 15 procent för koncernen är svårt att uppnå, enligt Handelsbanken. Aktien handlas till ett p/e-tal på 18,1 respektive 15,3 på bankens vinstprognoser för 2007/08 och 2008/09, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
86 kr
Riktkurs:
83,8 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser