Minska i Retail and Brands

Datum: 2008-06-23 13:20

Handelsbanken rekommenderar minska i Retail and Brands

Handelsbanken sänker rekommendationen i Retail and Brands till minska från tidigare öka och riktkursen sänks också till 20 kronor från 45 kronor. Anledningen till sänkningen är att estimaten har sänkts väsentligt, enligt Handelsbanken. Detta leder till att de nuvarande multiplarna är mer rimliga, enligt Handelsbanken. Den senaste kvartalsrapporten var svag och även om bolaget har vidtagit åtgärder kommer det att dröja innan resultatet syns, enligt Handelsbanken. Lagernivåerna utgör fortsatt ett problem vilket kommer behöva leda till prisnedsättningar, enligt Handelsbanken. Ett utköp av bolaget är inte särskilt troligt med tanke på den nuvarande föreslagna nyemmissionen i vilken villkoren är okända, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
18,75 kr
Riktkurs:
20 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser