Minska i Ratos

Datum: 2007-11-16 10:50

Minska

Ratos B

Handelsbanken rekommenderar minska i Ratos

Handelsbanken rekommenderar minska i Ratos och riktkursen sänks samtidigt till 191 kronor från 201 kronor. Banken har dragit ned estimaten för bolagets substansvärde. Ratos erbjuder en kvalitativ exponering mot onoterade bolag, enligt Handelsbanken.

Däremot har det gjorts en del ändringar i värderingen av Ratos portföljbolag, framför allt en nedvärdering av Bisnode efter den inställda börsnoteringen. Annars presterar Ratos portföljbolag väl och har fortsatt utvecklingspotential, även om Medifiq inte utvecklas särskilt väl. Ratos har fördubblat investeringstaket till 5 miljarder kronor, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
168,75 kr
Riktkurs:
191 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser