Minska i Note

Datum: 2005-08-11 14:05

Kaupthing Bank upprepar minska i Note

Kaupthing upprepar minska i Note men höjer riktkursen till 50 kr efter Q2 rapporten. Notes Q2 rapport var bättre än Kaupthings förväntningar på grund av bättre bruttomarginaler och omsättning. Notes utsikter har för 2005 har förbättrats efter omsättningsökningen och ledningens upprepning av 2005 prognosen anser Kaupthing. Kaupthing höjer estimatet för vinst per aktie för 2005 från 2,2 kronor till 4 kronor, men rörelserisken förblir stor efter avsättningar för osäkra kund kontrakt. Note handlas till p/e06E på 11x vilket Kaupthing anser befogat givet risken och att de viktigaste värderingsparametrarna är i linje med andra bolag i sektorn.

Riktkurs: 50 kronor
Kurs då rekommendationen gavs:
206 kr
Riktkurs:
50 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser