Minska i Nokia

Datum: 2002-12-06 09:24

Nordea Securities rekommenderar sina kunder att minska i Nokia.

Efter Nokias kapitalmarknadsdag anser Nordea att Nokia kan falla på börsen. På Mötet framkom föga nytt och bankens analytiker menar nu att den information som finns tillgänglig idag inte stödjer dagens värdering som nu ter sig allt för hög. Nordea räknar nu med att den trådlösa nätverksmarknaden kommer att sjunka med omkring 10 procent under nästa år. På årets prognos handlas nu aktien till ett p/e-tal på 26. På nästkommande års prognoser är vinstmultipeln 23,6 och 22. Riktkursen sätts till 163 kronor och risknivån är hög, enligt banken.
Kurs då rekommendationen gavs:
170,5 kr
Riktkurs:
163 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser