Minska i Nokia

Datum: 2004-04-20 09:50

Kaupthing Bank rekommenderar sina kunder att minska innehaven i Nokia.

Kaupthing Bank menar att Nokias nya produkter inte kommer att ha någon större inverkan på räkenskaperna under 2004. Kaupthing menar att Nokias ledning har beslutat att försvara sin höga marknadsandel med lägre marginaler. Estimaten sänks med 10 procent och riktkursen skruvas ner från 142,50 kronor till 110 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
118,75 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser