Minska i NCC

Datum: 2008-06-16 13:10

Minska

NCC B

Handelsbanken rekommenderar minska i NCC

Handelsbanken upprepar rekommendationen minska i NCC och riktkursen sänks samtidigt till 110 kronor från tidigare 120 kronor. Nedsidesrisken i intäkterna är begränsad eftersom bolaget har meddelat att ordrarna är dubbelt så höga som under mostsvarande period förra året, enligt Handelsbanken. Däremot finns en risk för försvagning av marginalerna under 2008 och 2009 på grund av ökade kostnader och en svagare efterfrågan, enligt Handelsbanken. NCC bedöms uppvisa samma marginalutveckling som Skanska tidigare visat inom bostadsutveckling, vilket innebär att marginalen försvagas med 1,7 procentenheter under de kommande två åren, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
101,875 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser