Minska i NCC

Datum: 2008-11-27 11:27

Minska

NCC B

Handelsbanken rekommenderar minska i NCC

Handelsbanken rekommenderar minska i NCC. Eftersom NCC har över 95 procents exponering mot den nordiska byggmarknaden kommer den kraftiga förväntade volymnedgången att ha en betydande påverkan, enligt Handelsbanken. NCC har dessutom en större exponering mot bostadsmarkanden än Skanska och högre skuldsätting, enligt Handelsbanken. Nettoskuldsättningen har ökat och marknaden har försvagats mer än väntat, vilket riskerar utdelningsprognosen, enligt Handelsbanken. Aktien värderas till P/E(09e) på 6,4 gånger, vilket motsvarar en premievärdering om cirka 25 procent jämfört med konkurrenterna, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
37,2 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser