Minska i MTG

Datum: 2002-07-08 09:03

Minska

MTG B

Nordea Securities rekommenderar sina kunder att minska i MTG.

Nordea upprepar sin rekommendation att minska i MTG till sina kunder bland annat på grund av att bankens analytiker fortfarande anser att annonsmarknaden är fortsatt svag. Detta i kombination med lågt kundintag gör att Nordea justerar ned sina estimat och samtidigt framhåller att marknadens estimat med all sannolikhet är för höga. Sett till de olika delarnas enskilda värden är bolaget billigt, enligt Nordea men om man i stället ser till nyckeltalen är inte värderingen lika gynnsam. P/e-talet i år är 24, nästkommande två år är vinstmultiplarna 21 respektive 13,5. (Beräknade på kurs 121 kronor). Riktkursen sätts till 142 kronor och risken anses som medelhög.
Kurs då rekommendationen gavs:
112 kr
Riktkurs:
142 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser