Minska i MTG

Datum: 2003-05-19 10:43

Minska

MTG B

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kundet att minska i MTG.

H&Q anser att det är bra att TV3 för första gången på 5 kvartal visar någon form av tillväxt och delvis återtagna marknadsandelar. Aktiekursutvecklingen implicerar att marknadens förväntningar på framtida vinster har ökat. Detta medför enligt mäklarfirman att risken för besvikelser nu blivit allt större. I år spås en vinst på 3,25 kronor per aktie. Nästkommande två år väntas vinsten till 5,67- respektive 6,62 kronor. Riktkursen sätts till 90 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
97,5 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser