Minska i Millicom

Datum: 2006-07-05 10:10

SEB Enskilda rekommenderar minska i Millicom.

SEB Enskilda rekommenderar minska i Millicom med riktkurs 274 kronor efter att Millicom meddelat att försäljningen av bolaget avbrutits. Millicoms närmaste konkurrent Orascom handlas nära snittet för liknande bolag och med samma multiplar indikerar det ett värde på 186,50 kronor för Millicom, enligt Enskilda. Enskilda behåller riktkursen baserad på diskonterade kassaflöden, men givet den senaste tidens nedgång i priset på tillgångar i utvecklingsländer ligger ett mer rimligt handelsintervall på Millicomaktien på 217-230 kronor, enligt Enskilda. Fortsatta spekulationer om ett uppköp lär dock ge visst stöd åt aktien då det funnits flera intresserade köpare, enligt Enskilda. Vinst per aktie förväntas bli 9,47 kronor för 2006 och 14,63 kronor för 2007, enligt Enskilda.
Kurs då rekommendationen gavs:
248 kr
Riktkurs:
274 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser