Minska i LME

Datum: 2002-01-02 09:09

Sämre än index

Ericsson B

Den amerikanska storbanken Morgan Stranley upprepar sin rekommendation ”sämre än index”.

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley lämnar sina estimat oförändrade i en nyligen publicerad analys. Rekommendationen kvarstår och riktkursen sätts till 35 kronor. Banken pekar fortfarande på att Ericsson kommer att få problem med att möta de förväntningar som finns ställda på bolaget, då ekonomin ännu inte vänt upp. I år spås en vinst på 69 öre per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
57 kr
Riktkurs:
53 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser