Minska i Kaupthing

Datum: 2007-11-06 14:40

Handelsbanken inleder bevakningen av Kaupthing med rekommendationen minska.

Handelsbanken inleder bevakningen av Kaupthing med rekommendationen minska och riktkurs 110 kronor. Kaupthing är en högriskexponering med dålig transparens menar Handelsbanken.

Potentialen i aktien är god, vilket stöds av ett imponerande men kort track record, enligt Handelsbanken. Detta visar sig också i att Kaupthing handlas till en premie på 11 procent mot sektorn på 2008 års prognoser. Den premien är omotiverad givet att Kaupthings starkare tillväxtpotential hänger samma med högre risk, enligt Handelsbanken. Den främsta triggern för aktien är en ökad aktivitet på kapitalmarknaderna de närmaste kvartalen.

Riktkurs: 110 kronor
Kurs då rekommendationen gavs:
199,5 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser